Information om Eluxsons behandling av dina personuppgifter

Eluxson värnar om din personliga integritet. Det innebär bl.a. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd. Här nedanför beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör om du har frågor m.m. Du kan klicka på den detaljerade informationen längre ner för att läsa mer om vad som gäller för dig som handlar av oss och för dig som dessutom är registrerad kund.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Eluxson handelsbolag, org. nr 969748-5853, (Eluxson) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på om du handlar av oss eller dessutom har registrerat ett kundkonto. Se mer i den detaljerade informationen längre ner.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften, se mer i den detaljerade informationen längre ner. För dig som har kundkonto är det viktigt att förstå att Eluxson t.ex. behandlar din köphistorik och ditt sök- och användarbeteende på vår webbplats för att rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta personliga erbjudanden till dig.

Vilka rättigheter har du och hur gör du?

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta Eluxson via vår kundservice. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få viss information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.

Rätt till radering och begränsning

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt.

Rätt till invändning

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot det. Vi kommer då att upphöra med direktmarknadsföringen. Du har också rätt att invända mot behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse. Under den detaljerade informationen nedan om kunder ser du vilka våra berättigade intressen är.

Rätt till dataportabilitet

När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. Till skillnad från rätten till tillgång ingår bara sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss.

Vad gör du om du har frågor och klagomål?

Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter, dina rättigheter eller hur vi arbetar med dataskydd, är du välkommen att kontakta vår kundservice via hemsidan på www.eluxson.se. Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan om överträdelser av tillämpliga dataskyddsregler till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen)

Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?

Om vi t.ex. ska börja behandla dina personuppgifter för nya syften, samla in fler uppgifter eller dela dina uppgifter med nya företag kommer du att få information om detta från oss. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på www.eluxson.se.

Vad gäller för användning av cookies?

Om du vill veta mer om användningen av cookies på vår webbplats kan du läsa mer här.

Detaljerad information för alla kunder

Här nedanför finns information om vår behandling av dina personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, födelsedatum, mobilnummer, köphistorik, produktval, sök- och användarbeteende på vår webbplats, kundnummer, ordernummer, ip-adress samt din kommunikation med oss.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp på vår site, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer.

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via vår kundservice, via e-post, chat och sociala medier.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter.

Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp på vår site.

Vi använder dina personuppgifter för att bekräfta din adress med extern partner.

Vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig.

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt: tre år från ditt senaste köp.

För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på en intresseavvägning: tolv månader från ditt senaste köp.

För bokföring: sju år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning.

För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

Varifrån hämtas personuppgifterna?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du genomför ett köp, kon­taktar oss m.m.

Är det frivilligt att lämna dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter förutom ” Företag / Organisation” krävs för att du ska kunna genomföra ett köp i vår webbutik.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller betalningslösningar, leverans av dina produkter, marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t.ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften.

Webbutiken (www.eluxson.se) och vår egen lagring av personuppgifter är fölagt till servrar belägna inom Sveriges gränser. Mottagarna av dina personuppgifter finns inom EU/EES.

Fattas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut om dig.

Detaljerad information för alla kunder som registrerat kundkonto

Här nedanför finns information om vår behandling av dina personuppgifter som gäller specifikt för dig som öppnat ett kundkonto hos oss.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, födelsedatum, mobilnummer, köphistorik, produktval, erbjudanden, sök- och användarbeteende på vår webbplats, ip-adress samt din kommunikation med oss.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

Din kontaktinformation behandlar vi för att kunna rikta personliga erbjudanden till dig, skicka nyhetsbrev samt kommunicera med dig vid frågor, synpunkter etc.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för ovan nämnda syften så länge du har ett kundkonto registrerat hos oss.

Varifrån hämtas personuppgifterna?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du skapar konto, genomför köp, kon­taktar oss m.m.

Är det frivilligt att lämna dina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter förutom ”Företag / Organisation” krävs för att du enligt medlemsavtalet för Eluxsons kundklubb ska kunna få relevanta erbjudanden, tillgång till medlemspriser, förtur på rea m.m.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller betalningslösningar, leverans av dina produkter, marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t.ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften.

Webbutiken (www.eluxson.se) och vår egen lagring av personuppgifter är fölagt till servrar belägna inom Sveriges gränser. Mottagarna av dina personuppgifter finns inom EU/EES.

Fattas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut om dig.

icon

Fraktfritt

Vid beställning över 900 kr

icon

Öppet köp

Alltid 30 dagar

icon

Support

Vardagar, svar inom 24h.

icon

Säkra betalningar

Tryggt och smidigt.